Πληροφορίες

2108012357
6943211131

  • Επισκευή Αρδευτικού Συστήματος
  • Αντικατάσταση Φυτών
  • Αντικατάσταση Γκαζόν

Οι δραστηριότητες μας αφορούν επισκευή αρδευτικού συστήματος αντικατάσταση φυτών και γκαζόν. Όπως γνωρίζουμε τα φυτά και το γρασίδι είναι ζωντανή οργανισμοί .Το αρδευτικό σύστημα είναι μια εξειδικευμένη εγκατάσταση πράγμα το όπιο σημάνει ότι η συντήρηση τους πρέπει να εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.