Πληροφορίες

2108012357
6943211131

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την κατασκευή ενός έργου είναι η μελέτη του χώρου και η λήψη των ενδεχομένων παραμέτρων για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Η δημιουργία ενός καλαίσθητου περιβάλλοντος μπορεί να γίνει ακόμα και σε χώρους που παρουσιάζουν δύσκολες συνθήκες.

Μετά από μελέτες και με βάση τις προσδοκίες του πελάτη, με ηλεκτρονικά μέσα παρουσιάζουμε το τελικό σχέδιο διαμόρφωσης. Με την βοήθεια Η/Υ μπορούμε να δούμε την εξελικτική πορεία του χώρου μετά το πέρας των εργασιών σε εικόνα 3D.

Η αρχιτεκτονική κήπων αποτελεί για μας μια μορφή έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από τεχνική άποψη είναι μια σύνθετη διαδικασία με διακριτά στάδια:

  • Αυτοψία του χώρου και συλλογή των απαιτήσεων του πελάτη
  • Ανάλυση απαιτήσεων και σύνθεση προτάσεων
  • Παρουσίαση των προτάσεων στον πελάτη με τη βοήθεια υπολογιστή και τρισδιάστατων μοντέλων
  • Ο πελάτης διαλέγει τη βέλτιστη πρόταση ανάλογα με τις προσωπικές του επιθυμίες
  • Εκτίμηση κόστους κατασκευής