Πληροφορίες

2108012357
6943211131

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) χωρίς την προηγούμενη άδεια του ιδιοκτήτη του gardendecoration.gr.

Τυχόν ανοχή του ιδιοκτήτη δεν σημαίνει αυτόματα ότι η έγκρισή του είναι δεδομένη ή ότι ο ιδιοκτήτης συμφωνεί με τις απόψεις, γνώμες κλπ. που τυχόν παρουσιάζονται μαζί με το δικό του υλικό.

Η υπηρεσία gardendecoration περιέχει πληροφορίες, γραφικά, κείμενα, λογισμικό και άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, εμπορικά μυστικά. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ' οιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το περιεχόμενο.