Πληροφορίες

2108012357
6943211131

Η επιχείρηση ΚΗΠΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ αναλαμβάνει την φύτευση φυτών και εγγυάται την άριστη κατάσταση, σωστή τοποθέτηση και ανάπτυξη όλων των φυτικών μονάδων.


Τοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση ΦυτώνΤοποθέτηση Φυτών